PROJEKTI

9 gadu pieredze

Līdz šim strādāju ar projektiem Kokneses pašvaldībā, NVO, Latvijas Universitātē. Projekta budžeta, aktivitāšu un laika grafika plānošana, tehnisko specifikāciju izveide, cenu aptaujas, līgumi,  korespondence, projektu lietvedība, publikācijas, projektu atskaites, analītiskie ziņojumi.

vairāk kā 85 ĪSTENOTI projekti

LEADER, Lauku atbalsta dienests, INTERREG, CFLA, Valsts kultūrkapitāla fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas vides investīciju fonds, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Norway grants, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, mazie granti utt. Būvniecības projektu ar finansējumu līdz 800 000 EUR vadīšana, kultūras mantojums, infrastruktūra, jaunatnes lietas, sporta inventārs, energoefektivitātes pasākumi, vides projekti u.c.

starptautiskie projekti

Sadarbība ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas partneriem. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020,  Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (darba valoda – angļu).